۱۳۸۹ دی ۳, جمعه

فاشیسم چیست ؟

در فرهنگ علوم سیاسی فاشیسم  (Fascism)  جریانی سیاسی است که با ویژگیهای زیر تعریف می گردد: 
1-ضدیت با لیبرالیسم (عدم احترام به آزادی های فردی)
2-ضدیت با سوسیالیسم(ضدیت با نظام شورایی،سندیکاهای کارگری و تمرکز زدایی)                                                                           
3-اعتقاد به ضروری بودن دائمی جنگ(میلیتاریسم)
4-پرستش رهبر،پیشوا(توتم)
5-نظام تک حزبی
6-فرهنگ دولتی(اشغال عرصه ی فرهنگ توسط دولت)
7-ملی گرایی افراطی(شوونیسم)
8-عوام فریبی(پوپولیسم)
همان طور که مشخص می گردد نظام فعلی حاکم در ایران تمام ملاک های فاشیسم را برآورده می سازد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر