۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

رويكردهاي تغيير


برای تغییر دو رویکرد وجود دارد ،یکی رویکرد conservative و دیگری رویکرد intensive  .
در رویکرد اول مهم است که ابتدا تغییر دهنده ( مصلح - درمانگر ) با تغییریابنده ( جامعه - درمانجو ) همگام شود ( pacing) و سپس اقدام به تغییر تدریجی او نماید (leading) .
برای مثال جمهوری اسلامی ( کارگردانان آن )، ابتدا به مردم قول عدالت و آزادی و استقلال دادند ( pacing ) و بعد سخن از این گفتند که این عدالت و استقلال و آزادی در قالب یک نظام دینی قابل تحقق است ( leading ).
برای تحقق این نظام دینی هم بسیار تدریجی عمل کردند:
ابتدا حجاب در تلویزیون اجباری شد، بعد در ادارات و در انتها در معابر و اماکن عمومی.
در واقع مردم به تدریج « حساسیت زدایی » شدند مثل آن قصه ی قورباغه ای که در ظرف آب است و آنقدر به آرامی ظرف آب را گرم می کنند که او متوجه این تغییر دما نمی شود تا زمانی که پخته شود!
اما در شیوه ی دوم ،مخاطب را دچار یک شوک می کنیم. آنقدر با شدت و سرعت و غافلگیری عمل می کنیم که دفاع های روانی فرد هنگ کنند و از کار بیفتند مثل ماجرای رد صلاحیت ناگهانی همه ی نمایندگان اصلاح طلب مجلس که چنان پیش بینی نشده بود که جامعه هیچ واکنشی نشان نداد.
« دشمن » در مقابل « ملت » ابتکار عمل دارد چرا که هر دو شیوه را اعمال می کند و همین ماجرا باعث انفعال ملت و سردرگمی ما شده است. ما نیز باید همین ابتکار عمل را داشته باشیم.
گاهی وقت ها شما می توانید به آرامی شخصیت علی بن ابیطالب را زمینی تر کنید و او را هم عرض امیر کبیر قرار دهید یا حسین بن علی را اسطوره زدایی آرام و تدریجی کنید و او را هم عرض بابک خرمدین بنشانید اما گاهی لازم است به مخاطب تان « شوک » وارد کنید و مثل اکبر گنجی صریح، روشن و قاطع بگویید که امام زمان یک استعاره است و وجود تاریخی و فیزیکی ندارد.
من خیال می کنم جامعه ی ما که در سی سال اخیر توسط جمهوری اسلامی و در چهارصد سال گذشته توسط صفویه مسموم شده است در برخی موارد نیاز به شوک دارد، مثل کاری که ابراهیم کرد و ناگهان با تبر به جان بت ها افتاد تا شکنندگی و موهوم بودن آنها را به مردم « نشان دهد ».
من تصور می کنم گاهی باید مثل آن کودک شجاع قصه ی «لباس نامرئی پادشاه»  هانس کریستین اندرسن تک و تنها فریاد برآوریم: « چرا پادشاه لخت است؟ »
فکر می کنم گاهی وقت ها هیچ چاره ای جز « دویدن در میدان تاریک مین » نیست!

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر