۱۳۹۱ آبان ۱۲, جمعه

حمایت از اصلاح طلبان


من با سعید حجاریان موافقم که انقلاب باید بر اساس الگوی فشار از پایین-چانه زنی از بالا صورت گیردو با تمام انتقاداتی که بر اصلاح طلبان وارد میدانم اعتقاد دارم آن ها آلترناتیو های مناسبی برای حکومت هستند و اعتقاد دارم که اصلاح طلبان هم نسبت به سال 76 رشد کرده اند و بسیاری از نقاط ضعف تفکر و رفتارشان را اصلاح کرده اند.بنابراین این تیم را به عنوان یک آلترناتیو برای"چانه زنی از بالا"مناسب میدانم.

پس در یک لایه از فعالیت، حمایت از همین اصلاح طلبان سبز را پیشنهاد میکنم.اما اگر "فشار از پایین"وجود نداشته باشد حاکمیت حاضر به مذاکره و مصالحه با اصلاح طلبان نخواهد بود.حاکمیت باید بر سر دو راهی سرنگونی یا مصالحه قرار داشته باشد که حاضر به مذاکره و مصالحه شود.جاده ی سرنگونی رژیم را یا از طریق تظاهرات خیابانی و اعتصاب گسترده باید ایجاد کرد،یا از طریق مبارزه ی مسلحانه و یا هر دو.

بنابراین من این مسیر ها را مکمل هم میدانم:حمایت از اصلاح طلبان سبز،تظاهرات خیابانی،اعتصاب گسترده،جنگ چریکی

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر