۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

دولت سبز

هنگامی که «نازی ها»فرانسه را اشغال کردند و پرچم شان را در «پاریس»به اهتزاز درآوردند،«مارشال دوگل»  و همراهانش در خارج از فرانسه «دولت در تبعید» تشکیل دادند.این حرکت از دو سو حائز اهمیت بود:اولا نشانی قطعی از عدم مشروعیت دولت دست نشانده ی نازی ها(دولت ژنرال پتن)بود و ثانیا باعث هماهنگی مبارزات نیروهای آزادی بخش فرانسوی می گردید.
با گذشت حدود 5/1 سال از شروع«جنبش سبز»به طور روزافزون نیاز به هماهنگی نیروهای ضد استبدادی احساس می گردد.به نظر می رسد زمان آن رسیده است که فعالان سیاسی در خارج ازکشور به تشکیل دولت سبز اقدام کنند.
برگزاری یک انتخابات اینترنتی به راحتی مقدور است و کمک می کند که ملت ایران صاحب یک رئیس جمهورقانونی و دولتی مردمی گردد.طبعا تلاش های حقوقی بین المللی می تواند باعث به رسمیت شناختن این دولت به عنوان وکیل قانونی مردم ایران در عرصه ی جهانی گردد و بیش از پیش دولت غیرقانونی را تحت فشار قرار دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر